Vad vi har uppnått

Vår produktion är C02 positiv.

Ett ambitiöst och utmanande sätt att tänka utgör kärnan i vårt Kvik-DNA, och ingenstans är det tydligare än i de hållbarhetsmål vi har satt upp för oss själva. I början av 2021 uppnådde vi en viktig milstolpe när produktionen i vår fabrik i Danmark blev koldioxidpositiv. Och det innebär att vi nu höjer ribban inför framtiden och har satt upp nya ambitiösa mål om att bli koldioxidpositiva i hela vår leverantörskedja under 2025.

Läs mer om vad allt det här betyder.

Vad betyder GHG-protokollet egentligen, för oss och för dig?

Scope 1

Inkluderar alla direkta utsläpp av växthusgaser från de verksamheter som står under vår kontroll – inklusive bränsleförbrukning på plats, fordonsflotta och luftkonditionering. Vår egen värmeanläggning i fabriken hjälpte oss att uppnå detta scope.

Scope 2

Alla indirekta utsläpp av växthusgaser från förbrukningen av inköpt el, värme eller ånga. Vi har turen att man i Danmark kan köpa certifierad ren energi och att vi kan tillgodose våra egna uppvärmningsbehov med vår egen värmeanläggning.

Scope 3

Det kommer att kräva mycket samarbete med våra leverantörer, eftersom detta omfattar alla andra indirekta utsläpp, som utvinning och produktion av inköpta material och bränslen samt transport med fordon som vi inte äger och driver själva.

Kviks produktion blev koldioxidpositiv 2021.

Vart är vi på väg när det gäller utsläpp?

Som alla stora, ambitiösa mål är det en resa. Vi har redan tagit stora steg – vi har ställt om till 100 procent förnybar energi, ändrat all vår belysning till energieffektiv LED och vi är självförsörjande på uppvärmning av våra kontor och vår fabrik tack vare spillmaterial från vår produktion. Det här var stora och visionära steg, men det är fortfarande en resa som fortsätter. I slutet av 2025 räknar vi med att ha konverterat samtliga företagsbilar till elbilar. Vi jobbar även nära tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa att de också blir koldioxidpositiva.