Visselblåsartjänst

Vår långsiktiga framgång bygger på att vi bedriver vår verksamhet på ett rättvist och etiskt sätt. Det här beskrivs i vår uppförandekod som både våra medarbetare och våra leverantörer får skriva under. Du har en viktig roll i att rapportera dina farhågor om du misstänker allvarliga missförhållanden som inte är i linje med vår uppförandekod.

Visselblåsning är en funktion som ger oss möjlighet att utreda och förebygga eller åtgärda eventuella missförhållanden. Du behöver inga bevis för dina farhågor, men all rapportering om missförhållanden måste göras i god tro.

Vi arbetar med en extern visselblåsartjänst, så att du garanteras anonymitet. 

Klicka här för att rapportera om missförhållanden eller ange följande adress i din webbläsare:

https://report.whistleb.com/ballingslovinternational

För mer information, se:

Vår visselblåsartjänst är ett slutet system som tillhandahålls av en oberoende extern tredje part – WhistleB Whistleblowing Center AB. Systemet är helt oberoende av vårt intranät och vår webbplats. Alla meddelanden krypteras. För att säkerställa avsändarens anonymitet lagrar WhistleB inte IP-adresser eller andra metadata.