Kvik Privacy Policy

Policyn är en del av Kviks samlade dokumentation om efterlevnad av dataskydd.

I dataskyddspolicyn förklaras hur Kvik samlar in och behandlar personuppgifter som du delar när du besöker vår webbplats och använder Kviks olika tjänster.

Kviks franchising-företag, som inte styrs eller ägs av Kvik, liksom Kviks driftsbolag och intressebolag tillämpar också denna policy fullt ut som om den vore deras egen. Alla formuleringar, rättigheter och skyldigheter häri gäller som minimikrav.

Kvik är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via webbplatserna och tjänsterna som tillhör Kvik, såvida inget annat anges. Kviks behandling av personuppgifter uppfyller de gällande kraven vid varje given tidpunkt, däribland säkerhetskrav till följd av bestämmelserna kring dataskydd.