VEDA Touch green

30 335:-

Designat med goda avsikter

Hållbarhet har blivit ett ord som nu är på allas läppar. Nya regler och bestämmelser kring hållbarhet gör det allt svårare att prata om det. Men vi gillar utmaningar och vi jobbar strategiskt varje dag för att minimera vår klimatpåverkan. 

Vi tar våra goda avsikter på allvar och därför har vi valt att göra en livscykelanalys (LCA) på alla våra produktserier. Vi tror att rapporter från oberoende experter, som de som finns i våra livscykelanalyser och miljövarudeklarationer (EPD:er), är de mest transparenta sätten att dokumentera våra framsteg.

Vi tycker att våra kunder förtjänar att få veta vilka råmaterial deras nya kök tillverkas av. Det är därför vi beräknar antalet PET-flaskor vi återvinner varje år. Och det är därför vi visar kunderna hur många återvunna PET-flaskor och hur många kilo återvunnet trä deras kök innehåller.  Det är därför alla våra köksserier, och inte bara ett fåtal, innehåller återvunnet material. Och det kostar inget extra.

Läs vidare för att lära dig hur vi har införlivat våra goda avsikter i vår designprocess och alla våra designserier.

Ett kök med goda avsikter

— kräver återvunnet material

Visste du att 80 procent av en produkts miljöpåverkan beror på beslut som fattats under designfasen? Vi tillverkar tidlös dansk design med så mycket återvunnet kvalitetsmaterial som möjligt, och i varje offert inkluderar vi uträkningarna som stödjer det.  Våra omfattande garantier avspeglar vår starka tro på att produkterna håller länge.

Våra kök görs alltid med design och funktion i perfekt harmoni. Och i alla våra designserier används återvunnet material. Vi inkluderar antalet återvunna PET-flaskor som används i vår folie och det exakta antalet kilon återvunnet trä som används ditt nya kök i varje offert samt även dess koldioxidavtryck. Det ger dig en bra historia att berätta för dina gäster när du bjuder in dem på middag i ditt nya kök.

Läs mer om våra material

Under 2023 har Kvik gett 6 501 287 PET-flaskor ett nytt liv i köksbranschen!

— Kviks Category Management-team

— minskar, återanvänder och återvinner

Vi älskar dansk design. Vi älskar att skapa produkter som är vackra, tidlösa och slitstarka. Vi älskar att arbeta med kvalitetsmaterial som håller. Men vi älskar inte avfallet som är en följd av dem.

Det är därför vi samarbetar med Stena Recycling som är ledande inom återvinning och resurshantering. De hjälper oss att omvandla det mesta av vårt avfall till värdefulla resurser – oavsett om det ärnågot som kan värma upp våra byggnader, bli till nya material eller inspirera till nya lösningar.

— ger dig kökets exakta koldioxidavtryck

När du får din offert på ditt nya kök får du också inblick i kökets miljöpåverkan. Under 2024 genomförde vi en livscykelanalys av våra produkter. Genom denna grundliga utvärdering och samarbetet med våra leverantörer kan vi på ett transparent sätt informera dig om ditt specifika köks miljöpåverkan och hur mycket återvunnet trä och återvunnen PET-plast som används för att tillverka det. Beräkningarna baseras på specifika produktdata och uppdateras dagligen, så att du kan lita på att siffrorna är aktuella och tillförlitliga. Detta gör att vi kan hjälpa dig att göra ett välinformerat val tack vare transparenta data för just ditt kök.

Ett kök med goda avsikter

— levereras alltid i platta paket

En viktig del av vårt koncept är våra effektiva transporter av platta paket. Vi monterar våra kök i en Kvik-butik nära dig medan branschstandarden är att montera skåpen på fabriken. Vår logistiklösning med platta paket innebär att vi kan transportera sex gånger fler kök i varje lastbil jämfört med om de monterades före transport.

— värdesätter förnybar energi

Förra året blev en vändpunkt i vår resa mot en grön omställning när vi gick samman med visionära företag för att aktivt delta i etableringen av grön energi i Danmark. I januari 2023 ingick vi tillsammans med våra systerbolag DFI-Geisler, Multiform och JKE Design ett elköpsavtal med Better Energy. Genom detta avtal har vi varit delaktiga i att etablera en ny solcellspark nära Stevning i södra Danmark. 

Den nya solcellsparken tillför ytterligare 35 gigawattimmar förnybar energi till det danska elnätet varje år. Denna energimängd motsvarar vad 22 500 personer i Danmark normalt behöver till sina dagliga aktiviteter.   

Läs mer om initiativet med Better Energy

Som tillverkare är det vårt ansvar att fokusera på hållbarhet och att fortsätta hitta sätt för att minska miljöpåverkan från våra verksamheter

— Henrik Gade Andersen, Director of Strategic Purchasing på Kvik

Mer än bara ett elinköp

Grundvattenskydd med solcellsparker

Solcellsparken fungerar som en skyddande sköld för grundvattnet. Till skillnad från traditionell jordbruksmark täcker den marken med gräs och skyddar vattnet under markytan.

Boskapsvänliga zoner

Tack vare lokala beslut i översiktsplaner hålls området öppet genom att djur kan beta där.

Pesticidfritt

Genom att pesticider och gödningsmedel från jordbruket elimineras kommer solcellsparken att ha en positiv påverkan på förhållandena i den omgivande naturen och för de vilda djuren.

Ett kök med goda avsikter

— jobbar för en säker arbetsplats

Det vi ägnar oss åt är att producera ditt drömkök. Och det gör vi med omsorg om detaljer och hantverk, samtidigt som vi skyddar våra medarbetare och prioriterar deras säkerhet. Genom åren har vi samlat värdefulla insikter i dialoger med våra interna team. Genom nya och innovativa initiativ kan vi göra våra produktionsanläggningar och lager till bra och säkra arbetsplatser.

— vill ha en inkluderande personalstyrka präglad av mångfald

Vi strävar efter en inkluderande arbetsplats som präglas av mångfald, där allas styrkor används optimalt. Inte bara för att det är rätt sak att göra, utan också för att det är viktigt för oss att fortsätta växa. Därför försöker vi ständigt skapa en bra miljö för innovation, samarbete och tillväxt. Vi har satt upp konkreta mål för könsbalans och för medarbetarnas nöjdhet. Vi är ännu inte där vi vill vara, men vi jobbar på att komma dit. 

Könsfördelning och mål

Könsfördelning inom tillverkningen

Kliv in i våra produktionsanläggningar i Vildbjerg så inser du att det finns många kvinnor i denna traditionellt mansdominerade sektor. Från och med augusti 2023 är 39 procent av våra medarbetare inom produktion och lager kvinnor, medan resterande 61 procent är män. Genom olika investeringar i automation och teknik kan vi säkerställa bra ergonomi som inte begränsar den fysiska kraften.

Vår satsning på att överbrygga klyftan

Vi har ambitionen att säkerställa att könsfördelningen i ledningen för Kvik A/S avspeglar mångfalden och moderniteten i vårt företag. Även om vi är stolta över att våra tillverkningsanläggningar river barriärer och främjar en inkluderande miljö, vet vi att det återstår mer att göra när det gäller könsfördelning. Vi har en tydlig underrepresentation när det gäller kvinnor i ledande positioner. Och det är något vi är fast beslutna att förändra.

Våra ambitioner om könsfördelning på ledande positioner

Vår övergripande könsfördelning är 43 procent kvinnor och 57 procent män. Vi har satt upp ett mål om minst 33 procent kvinnliga och manliga ledamöter i vår styrelse. I dag har vi tre män och noll kvinnor i styrelsen.  Vi förväntar oss att nå detta mål senast 2025. Vi har satt upp ett mål om minst 40 procent män respektive kvinnor på andra ledningsnivåer. För närvarande är könsfördelningen 6 kvinnor och 27 män på andra ledningsnivåer. Vi förväntar oss att nå detta mål senast 2026. 

Det är en resa

Ett kök med goda avsikter

— kräver certifikat

Det finns gott om märkningar där ute med varierande standarder. — Men det är inte alla märkningar som är officiella och verifierade av en tredje part. Våra certifikat är därför ett bra verktyg för att hjälpa dig att känna dig trygg med de standarder som våra produkter uppfyller. Våra certifikat är ett sätt för oss att uppvisa oberoende verifiering av vårt engagemang för viktiga frågor som hållbart skogsbruk, nöjdhet på arbetsplatsen och en ren inomhusmiljö.

Läs mer om våra certifikat

— stödjer lokala samhällsprojekt

Varje år stödjer vår interna personalförening KvikOp olika samhällsinitiativ. Vi anser att vårt företag har mycket mer att erbjuda än att bara skapa dansk design till överraskande låga priser. Vi har en stark ambition om att aktivt bidra till och ha en positiv inverkan på det lokalsamhälle vi är en del av.

Vi stödjer projekt som våra medarbetare föreslår. Det här resulterar vanligtvis i stöd till olika aktiviteter och föreningar som våra medarbetare är involverade i – och ett brett spektrum av projekt som gör skillnad i de samhällen där våra medarbetare bor. Och det är något vi värdesätter väldigt mycket.

Under 2023 har vi haft nöjet att stödja 21 olika projekt – här är några av dem: 

  • Tørring Idrætsforening: bidrag till livräddande första hjälpen.
  • Hjælpesporet – julklappar till utsatta familjer
  • Vævelauget Randbøldal – publicering av en bok med deras egna mönster för att inspirera andra att prova på vävning. 

— har åtagit sig att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling

Du har förmodligen sett den färgstarka paletten – FN:s globala målför hållbar utveckling. 17 mål som antagits av alla medlemsländer för att säkerställa fred och välstånd för människor och planeten. Som företag och konsumenter har vi också ett ansvar gentemot vår planet och de människor som lever på den. Genom dessa mål förbinder vi oss själva och vår verksamhet att göra vår del för dessa mål, så att vi kan nå målet senast 2030.

Ingen kan göra allt. Det gäller även oss. Och även om vart och ett av de 17 målen är värda vår uppmärksamhet, vill vi uppnå största möjliga effekt. Därför fokuserar vi på de fyra mål där vi kan bidra med det största inflytandet.

Vi fokuserar särskilt på fyra av FN:s globala mål

Mål nr 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mångfald och inkludering är viktiga hörnstenar i våra ledarskapsmål. Tyvärr presterar vi inte bra när det gäller jämställdhet i ledningen. Därför arbetar vi med konkreta mål för att uppnå en mer mångfaldig och inkluderande personalstyrka. Varje år mäter vi systematiskt våra prestationer som arbetsplats genom medarbetarundersökningar och personliga samtal eftersom vi tror på kontinuerlig förbättring – vilket har resulterat i vår Great Place to Work®-certifiering.

Mål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi har genomfört en komplex resa för att uppdatera vårt sätt att hantera vårt avfall genom att jobba för att förebygga, minska, återvinna och återanvända det. Vår kasseringsgrad har sjunkit från över 25 procent 2022 till cirka 5 procent 2023. Och vi vill minska den ytterligare. Vi vill också integrera bättre praxis när det gäller att rapportera våra åtaganden, initiativ och framsteg. Vi ingår i Ballingslöv International AB som varje år publicerar en hållbarhetsrapport.

Mål nr 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vi är inte ett perfekt företag. Vi är medvetna om vilken påverkan vår verksamhet har på miljön. Men vi vill bli och prestera bättre inom detta område, så därför är vi engagerade i detta mål. Vi vill minska vår miljöpåverkan, öka andelen återvunnet material där så är möjligt och hitta nya sätt att återvinna och återanvända avfallet från vår verksamhet. Och det gäller inte bara oss själva, vi ställer även strängare krav på våra leverantörer i hela vår leveranskedja samt på våra leverantörers leverantörer.

Mål nr 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Som en del av Ballingslöv International AB vill vi också främja och genomdriva icke-diskriminerande lagar och policyer i vår organisation. För att bekämpa korruption och oetiskt beteende vill vi skapa och upprätthålla inkluderande samhällen utan diskriminering.

Ballingslöv International AB:s Hållbarhetsrapport 2023

Vi ingår i den svenska koncernen Ballingslöv International AB. Varje år publicerar Ballingslöv International AB en hållbarhetsrapport som beskriver initiativen och framstegen inom koncernens alla bolag.

Hållbarhetsrapport 2023