Observera att följande villkor gäller för användning av Kvik Chat:

Villkor för Kvik Chat

När du chattar med oss och ingen finns tillgänglig just då, frågar vi efter din e-postadress och/eller ditt telefonnummer. 

När du anger dina kontaktuppgifter använder vi dessa enbart för att kontakta dig i samband med din förfrågan via Kvik Chat. Om du skickar ett meddelande när ingen är tillgänglig för att chatta kommer informationen du anger i chatfunktionen endast att användas för att kontakta dig för att besvara din förfrågan.

Observera att vi lagrar alla meddelanden i chatfunktionen i sex månader. Det gör vi för att kunna dokumentera dem och så att du inte börjar om från början varje gång du chattar med oss. Det blir en del av relationen mellan dig och Kvik.

De personuppgifter du har angett i samband med användningen av Kvik Chat raderas automatiskt efter sex månader, såvida vi inte har en specifik anledning att behålla dem längre, till exempel om du kontaktar oss igen eftersom du vill ha vår hjälp i samband med ett specifikt ärende.

Dessutom lagrar vi delar av meddelandena i anonymiserad form för att vi ska kunna sammanställa statistik om hur många förfrågningar vi får via Kvik Chat, vilka ämnen de handlar om osv.

Du har en rad rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Dessa beskrivs mer detaljerat i vår integritetspolicy som du hittar via länken eller längst ner på vår webbplats. Vi ber dig läsa igenom detta noggrant.

VEDA Touch green

30 335:-