När ska jag boka ett projektmöte?

När du är redo att börja designa ditt nya kök är det en bra idé att boka tid för ett projektmöte. Du har redan en bra uppfattning om din önskade tidsplan, den designserie du vill ha och kan börja titta på detaljerna.

Det viktigaste mötet

Det är här de stora besluten fattas.

För en del är det här det andra mötet eftersom alla preliminära frågor redan har besvarats under inspirationsmötet, och du har nu bestämt dig för att ta projektet vidare. Ett inspirationsmöte är inte obligatoriskt och du kan börja med ett projektmöte om du redan har bestämt dig för vad du vill ha och har alla mått och konstruktionsdetaljer till hands.

Under det här mötet sätter sig vår köksexpert ner med dig och börjar planera allt i detalj i vår avancerade programvara. Du vet vilken designserie du vill ha, dina mått, vilka delar du behöver samt tidsplanen för ditt projekt. Vi ritar ditt nya kök tillsammans och du får en 3D-ritning av hur det kommer att se ut. Det här mötet tar därför två timmar. 

Vi kan visa dig slutresultatet i 3D – och presentera en detaljerad offert som du kan ta ställning till. 

Efter det här mötet är det inte för sent att ändra dig när det gäller bänkskivan eller ett färgval – men du bör vara redo att ta beslut när du kommer till mötet.